Przejdź do treści

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, administratorem Państwa danych osobowych jest Studio Żuk Ewa Żukowska z siedzibą w Białymstoku, ul. Jaroszówka 14.  Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy  z Studio Żuk Ewa Żukowska oraz w okresie niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa  osoby narusza przepisy RODO. Ze Studiem Żuk można skontaktować się mailowo, pod adresem [email protected], a także pocztą tradycyjną pod adresem ul. Jaroszówka 14, 15-157 Białystok, z dopiskiem „RODO”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem  i przebiegiem  współpracy ze Studiem Żuk. Dane osobowe dotyczące Państwa osoby nie będą poddawane profilowaniu. Studio Żuk nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Studio Żuk Ewa Żukowska.